16/06/2021

FULL CRACK PC

Download Free Softwafe & Game

X-Plane 11

X-Plane 11 là trò chơi mô phỏng lái máy bay . Cảm giác của bạn trong trò chơi này rất là hồi hộp, bạn phải bay qua một cơn bão hay một ngọn núi lửa đang hoạt động. Hãy vận dụng khả năng của mình để tránh các chướng ngại vật.


 • X-Plane 11 là trò chơi mô phỏng lái máy bay . Cảm giác của bạn trong trò chơi này rất là hồi hộp, bạn phải bay qua một cơn bão hay một ngọn núi lửa đang hoạt động. Hãy vận dụng khả năng của mình để tránh các chướng ngại vật.

  Size: 5.2 GB

  DOWNLOAD

   
  Fshare: https://www.fshare.vn/folder/JPNU1DENTTFF
  4share: https://4share.vn/d/7a4f4e4e4d494b4b
  Upload: đang cập nhật
  


 • MINIMUM:

  • OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
  • Processor: Intel Core i3, i5, or i7 CPU with 2 or more cores, or AMD equivalent
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11-capable video card from NVIDIA or AMD w/512 MB VRAM
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 20 GB available space
  • Sound Card: Default
  • Additional Notes: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase

  RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
  • Processor: Intel Core i5 6600K at 3.5 ghz or faster
  • Memory: 16 GB RAM
  • Graphics: DirectX 12-capable video card from NVIDIA or AMD w/4 GB VRAM
  • DirectX: Version 12
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 65 GB available space
  • Sound Card: Default
  • Additional Notes: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase


—NOTE:—

Link full crack không bao giờ die
Pass giải nén mặc định là full crack hoặc fullcrackpc