Thu. Jan 20th, 2022

— TẢI GAME

— LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT

1. Mount/Giải nén file
2. Cài Setup.exe
3. Chép CRACK
4. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7 SP1+
Processor: Intel/Amd
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 750ti (or AMD equivalent)
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space

The House in the Forest is a short, first-person exploration game about a family who moved out to go live a lonely life. You’ll play as a person who got lost on the way back to his house ends up discovering clean but an abandoned house.

Nguồn: https://store.steampowered.com/app/1242910/

vophatnguyen1993

By Phát Nguyên

Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, đương nhiên, ai mà chẳng sợ khi phải từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một giấc mơ

Leave a Reply