Tài Liệu Javascript Tiếng Việt

Hầu hết mọi người khi bắt đầu học lập trình web đều nhận được lời khuyên là bắt đầu từ HTML. Tuy nhiên, bản thân HTML không có nhiều tương tác và logic để bạn có thể học.

Có thể bạn không biết, phần lớn những tương tác giữa trang web với người dùng như: hiện popup, hiệu ứng, slideshows ảnh hay submit dữ liệu lên server… chủ yếu được thực hiện bằng Javascript.

Để phát triển các trang web hay ứng dụng web tương tác với người dùng như vậy, bạn cần phải làm quen với các khái niệm cơ bản về Javascript. Việc tự học Javascript không hề khó, chỉ cần bạn hiểu được tư tưởng ban đầu của nó. Thì việc học sẽ cực dễ dàng.

Leave A Reply