Sửa thông tin thẻ này hoặc thử một thẻ khác

Thẻ của bạn đã active tính năng thanh toán online chưa, thường người ta hay quên vụ này. Có thể tự làm bằng cách lên Internet Banking của ngân hàng rồi bật nó lên

*

*

Leave A Reply