28/10/2021

FULL CRACK PC

Download Free Softwafe & Game

Stay Close

Stay Close là thế giới mở trò chơi kinh dị, với các tùy chọn cho phần chơi đơn và co-op. Nó có một cách tiếp cận lối chơi độc đáo và mới không nhìn thấy cho đến nay trong bất kỳ trò chơi khác. Bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một thị trấn đáng sợ .

stay-close-logo

—NOTE:—

Link full crack không bao giờ die
Pass giải nén mặc định là full crack hoặc fullcrackpc