Thu. Jan 20th, 2022

— TẢI GAME

— LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT

1. Mount/Giải nén file
2. Cài Setup.exe
3. Chép CRACK
4. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 8/8.1/10
Processor: 2GHz or higher
Memory: 2 GB RAM
DirectX: Version 9.0c
Storage: 9 GB available space

Marco, an orphan with missing memories, and Arco, a dragon who rules the galaxy, were hunting for treasure in space! On one of their adventures, Marco was given a clue to the whereabouts of her mother. Their next stop, her birthplace – Earth!

Nguồn: https://store.steampowered.com/app/1202540/

vophatnguyen1993

By Phát Nguyên

Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, đương nhiên, ai mà chẳng sợ khi phải từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một giấc mơ

Leave a Reply