LỖI IN LỀ DƯỚI KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG

Cách sửa lỗi in lề dưới không đúng định dạng trong Word là lề dưới quá rộng trong word, lỗi căn lề trong word 2010 hay sửa lỗi căn lề đúng nhưng in ra không đúng trong word lỗi căn lề trong word khi in, lỗi không chỉnh sửa được căn lề trong word hay lỗi không căn được lề trong word hay lỗi lề dưới quá rộng trong word.Ví dự như căn lề dưới 1cm, khi in ra vẫn là 3cm trong word

*

*

*

Leave A Reply