Lấy Lại Ứng Dụng Bị Ẩn Trên Iphone

Tìm hiểu về Màn hình chính và các ứng dụng trên iPhone của bạn. Màn hình chính hiển thị tất cả các ứng dụng của bạn được sắp xếp theo các trang. Bạn có thể thêm các trang khác khi cần không gian cho các ứng dụng.

Bạn đang xem: Lấy lại ứng dụng bị ẩn trên iphone

Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng – một khoảng trống ở cuối trang Màn hình chính, là nơi các ứng dụng của bạn được sắp xếp trong một chế độ xem đơn giản, dễ điều hướng.

Để đi tới Màn hình chính, hãy vuốt lên từ cạnh dưới của màn hình (trên iPhone có Face ID) hoặc nhấn nút Home (trên iPhone có nút Home).

*

Vuốt sang trái hoặc phải để duyệt các ứng dụng trên các trang Màn hình chính khác.

*

Để mở một ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng của ứng dụng đó.

Để quay lại trang Màn hình chính đầu tiên, hãy vuốt lên từ cạnh dưới của màn hình (trên iPhone có Face ID) hoặc nhấn nút Home (trên iPhone có nút Home).

Bạn có thể di chuyển, sắp xếp hoặc xóa các ứng dụng. Xem Di chuyển và sắp xếp các ứng dụng trên iPhone và Xóa các ứng dụng khỏi iPhone.

Khám phá Thư viện ứng dụng

Thư viện ứng dụng tự động sắp xếp các ứng dụng của bạn theo danh mục, ví dụ như Sáng tạo, Xã hội, Giải trí, v.v. Các ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều nhất nằm ở gần đầu màn hình và ở mức trên cùng trong các danh mục để bạn có thể định vị và mở chúng dễ dàng.

Để tìm Thư viện ứng dụng, hãy đi tới Màn hình chính, sau đó vuốt sang trái qua tất cả các trang Màn hình chính.

*

Trong Thư viện ứng dụng, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Mở một ứng dụng: Chạm vào ứng dụng, nếu ứng dụng đó hiển thị.

Mở rộng một danh mục: Nếu một danh mục có nhiều ứng dụng bên dưới mức trên cùng (được biểu thị bằng một số biểu tượng ứng dụng nhỏ), hãy chạm vào các biểu tượng ứng dụng nhỏ để xem tất cả các ứng dụng trong danh mục.

Tìm kiếm các ứng dụng: Chạm vào trường tìm kiếm ở đầu màn hình để xem các ứng dụng của bạn được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Nhập một tên trong trường tìm kiếm để tìm.

Xem thêm: Phím Fn Trên Laptop Là Gì? Cách Tắt Phím Fn Trên Laptop Dell Win 10

Thêm ứng dụng vào Màn hình chính: Chạm và giữ ứng dụng để mở menu tác vụ nhanh, sau đó chọn Thêm vào Màn hình chính (chỉ khả dụng nếu ứng dụng chưa ở trên Màn hình chính). Ứng dụng vẫn xuất hiện trong Thư viện ứng dụng.

Ghi chú: Bạn có thể thêm các ứng dụng mới từ App Store vào cả Màn hình chính và Thư viện ứng dụng hoặc chỉ Thư viện ứng dụng. Đi tới Cài đặt

*

 > Màn hình chính, sau đó chạm vào Thêm vào Màn hình chính hoặc Chỉ Thư viện ứng dụng. Bạn cũng có thể cho phép biểu tượng thông báo ứng dụng xuất hiện trên các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng bằng cách bật Trong Thư viện ứng dụng.

Vì bạn có thể tìm tất cả các ứng dụng trong Thư viện ứng dụng nên có thể bạn không cần nhiều trang Màn hình chính cho các ứng dụng. Bạn có thể ẩn một số trang Màn hình chính để đưa Thư viện ứng dụng đến gần trang đầu tiên của Màn hình chính hơn. (Khi bạn muốn xem lại các trang, bạn có thể hiển thị chúng).

Chạm và giữ Màn hình chính.

Các ứng dụng bắt đầu rung lắc.

Chạm vào các dấu chấm ở cuối màn hình.

Hình thu nhỏ của các trang Màn hình chính xuất hiện với dấu chọn ở bên dưới chúng.

Để ẩn các trang, hãy chạm để xóa dấu chọn ở bên dưới hình thu nhỏ của các trang mà bạn không cần.

Để hiển thị các trang bị ẩn, hãy chạm để thêm các dấu chọn.

Chạm hai lần vào Xong (trên iPhone có Face ID) hoặc nhấn nút Home hai lần (trên iPhone có nút Home).

Với các trang Màn hình chính bổ sung bị ẩn, bạn có thể đi từ trang đầu tiên của Màn hình chính đến Thư viện ứng dụng (và quay lại) chỉ với một hoặc hai lần vuốt.

Ghi chú: Khi các trang Màn hình chính bị ẩn, các ứng dụng mới mà bạn tải về từ App Store có thể được thêm vào Thư viện ứng dụng thay vì Màn hình chính.

Leave A Reply