Hướng dẫn cài đặt microsoft project 2013

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4011640 cho sumuoi.mobi Project 2013 được phát hành vào tháng 2, 2018. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.Xin lưu ý rằng bản cập nhật sumuoi.mobi Download Center áp dụng cho sumuoi.mobi Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như sumuoi.mobi Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Khi bạn chạy một dự án trong Project 2013, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Thao tác này không thể hoàn thành vì tệp nguồn chứa dữ liệu dự án không hợp lệ hoặc tổng số hàng nào vượt quá giới hạn 1,048,000 hàng trong dự án. Xác nhận dữ liệu trong tệp nguồn, chèn ít hàng, xóa một hàng hoặc xem xét việc chia dự án của mình thành tiểu dự án cung cấp thêm không gian cho công việc và tài nguyên.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt microsoft project 2013

Sự cố này xảy ra nếu vượt quá nhiệm vụ tối đa các ID 1048576 duy nhất.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của sumuoi.mobi

Lỗi: #3634762

Arcalder;

kunalga,

vishalb; v-

yanas;

adrianje

Xem xét tình huống sau:

Bạn đang sử dụng phiên bản tiếng Đức Project 2013.

Trong Project 2013, bạn đặt định dạng ngày sử dụng tuần. Ví dụ: “3/W05”.

Bạn tạo một tác vụ theo lịch trình tự động.

Sau đó, bạn thay đổi hoặc bắt đầu hoặc kết thúc trường để thay đổi ngày và lưu.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Ngày bạn nhập không được hỗ trợ cho trường này. Ngày phải trong khoảng từ tháng 1 năm 1984, đến 31 tháng 12, 2149.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của sumuoi.mobi

Lỗi: #3634826

Daniilma;

danimic; v-miliu1;

glennr;

trevort;

adrianje

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

sumuoi.mobi Update

Sử dụng để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ sumuoi.mobi Download Center.

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy nền tảng nào (32-bit hoặc 64-bit), hãy xem Ngoài ra, hãy xem .


Yêu cầu quét vi-rút

sumuoi.mobi đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Để xác định xem cài đặt Office Click-to-Run hoặc dựa trên MSI, hãy làm theo các bước sau:

Khởi động ứng dụng Office 2013, chẳng hạn như sumuoi.mobi Word 2013.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Năm Sinh Ra Tuổi Theo Can Chi Chuẩn Tử Vi Phong Thủy

Trên menu tệp , chọn tài khoản.

Đối với cài đặt Office 2013 Click-to-Run, mục Cập nhật Tùy chọn được hiển thị. Để cài đặt dựa trên MSI, mục Cập nhật tùy chọn không được hiển thị.

Cài đặt Office 2013 Click-to-Run

Dựa trên MSI Office 2013

*
*

Cách gỡ cài đặt bản cập nhật này

Windows 10

Hãy để bắt đầu, nhập Xem cài đặt bản Cập Nhật vào hộp Tìm kiếm Windows , và sau đó nhấn Enter.

Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và chọn Cập Nhật KB4011640, và sau đó chọn dỡ cài đặt.

Windows 8 và Windows 8.1

Vuốt vào từ mép phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình, và sau đó chọn Tìm kiếm.

Nhập windows update, chọn Windows Update, và sau đó chọn Cài đặt bản Cập Nhật.

Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và chọn Cập Nhật KB4011640, và sau đó chọn dỡ cài đặt.

Windows 7

Hãy để bắt đầu, nhập chạy, và sau đó chọn chạy.

Nhập Appwiz.cpl, và sau đó chọn OK.

Chọn xem cài đặt bản Cập Nhật.

Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và sau đó chọn Cập Nhật KB4011640, và sau đó chọn dỡ cài đặt.

Tham khảo

Tìm hiểu về chuẩn sumuoi.mobi sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Leave A Reply