16/06/2021

FULL CRACK PC

Download Free Softwafe & Game

Gremlins vs Automatons

Đây là một trò chơi hội đồng chiến lược mạnh mẽ trong một thế giới ở thời trung cổ . Nơi mà quyền lực tập trung vào tay các lãnh chúa. Cướp bóc xảy ra ở khắp mọi nơi . Các thế lực đánh nhau để giành quyền cai trị.

 • Đây là một trò chơi hội đồng chiến lược mạnh mẽ trong một thế giới ở thời trung cổ . Nơi mà quyền lực tập trung vào tay các lãnh chúa. Cướp bóc xảy ra ở khắp mọi nơi . Các thế lực đánh nhau để giành quyền cai trị. Bạn hãy thống nhất đất nước để thoát khỏi tình trạng này.

  Size: 518 MB

  DOWNLOAD

   
  Fshare: https://www.fshare.vn/folder/8S1KE3VWNA7W
  4share: http://4share.vn/d/794c4d4b4c4e404d
  Upload: https://upload.af/il8xbyq0r244
  


 • MINIMUM:

  • OS: XP
  • Processor: Intel Pentium
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Intel Iris 4800
  • DirectX: Version 9.0
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: internal

  RECOMMENDED:

  • OS: 7, 8, 10
  • Processor: Intel Pentium 3+ generation
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GeForce 9XX or AMD
  • DirectX: Version 9.0
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: internal

—NOTE:—

Link full crack không bao giờ die
Pass giải nén mặc định là full crack hoặc fullcrackpc