Thu. Jan 20th, 2022

— TẢI GAME

NOTE: Bạn cần cài đặt theo thứ tự:
-Biker.Garage.Mechanic.Simulator.Junkyard-PLAZA
-Biker.Garage.Mechanic.Simulator.Junkyard.Update.v20200123.incl.DLC-PLAZA
-Biker.Garage.Mechanic.Simulator.Junkyard.Update.v20200221-PLAZA
NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC:
-Biker Garage Mechanic Simulator - Junkyard DLC
-Biker Garage - Cafe Racer IX

— LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT

1. Mount/Giải nén file
2. Cài Setup.exe
3. Chép CRACK
4. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7+
Processor: Intel Core i5 4590
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 970

Biker Garage: Mechanic Simulator allows you to be a real motorcycle mechanic. Your main aim is to be the most excellent mechanic for your clients.

You start your adventure in a small home workshop and grow it to become the best motorcycle workshop in the world. Test your bikes on a track, check the quality of your repairs and performance that can be improved by fine-tuning.

When you expand your business(and your garage), you will unlock new features like auction system, racing, and skills for more difficult tasks.

Nguồn: https://store.steampowered.com/app/989770/

vophatnguyen1993

By Phát Nguyên

Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, đương nhiên, ai mà chẳng sợ khi phải từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một giấc mơ

Leave a Reply